MENU
PDF Opties

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 8.1 Veiligheid

Purmerend is een stad die - zowel fysiek als sociaal - veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In samenwerking met bewoners en partners wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld om dit te bereiken. Een mooi voorbeeld van dat laatste is het project Ogen en Oren.

Bestuurlijke producten 2018

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Evaluatieverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving Purmerend

Jaarlijks

Gerealiseerd

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Purmerend

Jaarlijks

Gerealiseerd

Nota Drank- en Horecawet 2019-2022 (Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022)

4 jaarlijks

* Niet gerealiseerd (4e kw 2018 wordt 1e kw 2019)

Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019 -2022

4 jaarlijks

Gerealiseerd

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

4 jaarlijks

Gerealiseerd

* Nota Drank- en Horecawet 2019-2022 (Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022) is opgesteld in 2018. Wegens brede afstemming met diverse partners (zowel intern als extern) is het niet gelukt om dit tijdig te kunnen vaststellen. De planning is 1e kwartaal 2019 bestuurlijk vast te stellen.