MENU
PDF Opties

Verslag Auditcommissie

Zie voor het advies van de Auditcommissie raadsvergadering van 26 juni 2019.

Punt 13. Hamerpunt: Programmarekening gemeente Purmerend 2018