MENU
PDF Opties

Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Realisatie 2017

Primitieve begroting 2018

Begroting bijgesteld 2018

Realisatie 2018

Beleidsveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

BV011 Publieksdienstverlening

-6.003

6.704

700

-6.195

3.352

-2.843

-6.612

4.696

-1.916

-6.433

4.962

-1.471

PGR01 Publieksdiensten

-6.003

6.704

700

-6.195

3.352

-2.843

-6.612

4.696

-1.916

-6.433

4.962

-1.471

BV021 Kunst en cultuur

-7.391

1.445

-5.946

-7.659

1.550

-6.109

-7.570

1.297

-6.273

-7.770

1.460

-6.310

BV022 Sport en recreatie

-6.499

766

-5.732

-8.255

1.061

-7.194

-7.347

1.055

-6.293

-6.976

1.037

-5.939

BV023 Wijkmanagement

-637

-637

-771

-771

-746

-746

-781

-781

BV024 Jeugd

-20.981

51

-20.930

-21.861

-21.861

-22.104

-22.104

-23.194

157

-23.036

BV025 Onderwijs

-9.905

1.288

-8.617

-9.570

1.316

-8.255

-10.015

1.518

-8.497

-10.357

1.852

-8.505

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

-31.775

1.963

-29.812

-34.578

1.792

-32.787

-35.837

1.224

-34.613

-34.763

1.440

-33.324

BV027 Werk en inkomen

-42.660

24.375

-18.284

-42.951

24.784

-18.166

-42.881

24.098

-18.783

-41.698

24.267

-17.430

PGR02 Samenleving

-119.848

29.888

-89.959

-125.644

30.502

-95.143

-126.501

29.192

-97.310

-125.539

30.213

-95.326

BV031 Wonen

-515

348

-167

-759

234

-525

-734

179

-555

-538

115

-423

PGR03 Wonen

-515

348

-167

-759

234

-525

-734

179

-555

-538

115

-423

BV041 Milieu

-10.548

12.211

1.663

-10.305

11.771

1.466

-10.266

11.777

1.511

-10.194

11.805

1.611

PGR04 Milieu

-10.548

12.211

1.663

-10.305

11.771

1.466

-10.266

11.777

1.511

-10.194

11.805

1.611

BV051 Bereikbaarheid

-3.219

2.985

-235

-2.536

2.283

-253

-2.551

2.787

236

-2.569

2.992

423

PGR05 Bereikbaarheid

-3.219

2.985

-235

-2.536

2.283

-253

-2.551

2.787

236

-2.569

2.992

423

BV061 Beheer openbare ruimte

-21.400

7.684

-13.716

-20.832

8.301

-12.530

-22.339

8.306

-14.032

-22.112

8.194

-13.918

PGR06 Beheer openbare ruimte

-21.400

7.684

-13.716

-20.832

8.301

-12.530

-22.339

8.306

-14.032

-22.112

8.194

-13.918

BV071 Ruimtelijke ordening

-24.689

21.176

-3.512

-21.636

20.294

-1.341

-35.270

33.870

-1.400

-26.716

24.857

-1.859

PGR07 Ruimtelijke ordening

-24.689

21.176

-3.512

-21.636

20.294

-1.341

-35.270

33.870

-1.400

-26.716

24.857

-1.859

BV081 Veiligheid

-7.031

31

-6.999

-7.189

20

-7.169

-6.999

20

-6.979

-6.901

1

-6.900

PGR08 Veiligheid

-7.031

31

-6.999

-7.189

20

-7.169

-6.999

20

-6.979

-6.901

1

-6.900

BV091 Economie

-1.505

633

-872

-1.038

586

-452

-2.646

684

-1.962

-2.331

776

-1.555

PGR09 Economie

-1.505

633

-872

-1.038

586

-452

-2.646

684

-1.962

-2.331

776

-1.555

BV101 Bestuur & concern

-7.855

4.868

-2.987

-8.221

4.380

-3.841

-9.156

4.767

-4.389

-8.799

4.835

-3.964

PGR10 Bestuur & concern

-7.855

4.868

-2.987

-8.221

4.380

-3.841

-9.156

4.767

-4.389

-8.799

4.835

-3.964

Resultaat programma's

-202.612

86.528

-116.083

-204.354

81.722

-122.632

-223.075

96.278

-126.797

-212.131

88.749

-123.382

Verantwoording programma's en algemene dekkingsmiddelen

In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2018, ten opzichte van de realisatie 2018, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.

Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.