MENU
PDF Opties

Inleiding

Dit programma omvat gemeentelijke taken binnen het sociaal domein: kunst en cultuur, sport en recreatie, wijkmanagement, jeugd, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Door de bredere taken en verantwoording op deze beleidsterreinen wordt er doorlopend gezocht naar de samenhang en samenwerking tussen de beleidsvelden. Hierbij wordt er gekeken naar de ontschotting van de vormen van zorg én de budgetten.